IP


Informacje dla rodziców

Informacje dla rodziców Otwórz

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW kl 0-VIII i III GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

doc

KONSULTACJE Z RODZICAMI

pdf

KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘCIA

pdf

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI

pdf
Informacje dla rodziców Oddział przedszkolny - kl I Otwórz

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego/przedszkola w Szkole Podstawowej na rok szkolny 2018/2019

doc

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019

doc

Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego/przedszkola

doc

Karta zapisu dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej

doc

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. œw. Jana Kantego w Tryńczy

doc

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego/przedszkola w Szkole Podstawowej im. œw. Jana Kantego w Tryńczy

doc

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej dziecka 6 - letniego

doc
Europejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska

© Copyright 2006 by SP Tryńcza, all rights reserved! -- Design & Technology Grzegorz Bursztyka by Anita Wojtas