IP


Informacje dla rodziców

Informacje dla rodziców Otwórz

HARMONOGRAM DYŻURÓW „Mądra szkoła czyta dzieciom”

pdf

Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej im. œw. Jana Kantego w Tryńczy w roku szkolnym 2017/2018
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w Szkole Podstawowej im. œw. Jana Kantego w Tryńczy w roku szkolnym 2017/2018
Koła zainteresowań w Szkole Podstawowej im. œw. Jana Kantego w Tryńczy w roku szkolnym 2017/2018

pdf

Plan wycieczek szkolnych w roku szkolnym 2016/2017

pdf

Harmonogram dyżurów "Mądra szkoła czyta dzieciom" 2014/2015

doc

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO - Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. św. JANA KANTEGO W TRYŃCZY. ROK SZKOLNY 2016/2017

pdf

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TRYŃCZY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

pdf

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, AKCJI, SPOTKAŃ, KONKURSÓW I ZAWODÓW SPORTOWYCH w ZESPOLE SZKÓŁ W TRYŃCZY. ROK SZKOLNY 2016/2017

pdf

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W TRYŃCZY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

doc

Konsultacje dla rodziców Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. św. Jana Kantego w Tryńczy z rodzicami uczniów w roku szkolnym 2016/2017

pdf

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego w szkołach Gminy Tryńcza na rok szkolny 2017/2018

doc

Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

doc

Karta zapisu dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej

doc

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. œw. Jana Kantego w Tryńczy

doc

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej dziecka 6 - letniego

doc

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

doc

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasie I szkoły podstawowej, dla uczniów klas II-IV szkoły podstawowej oraz dla uczniów niepełnosprawnych i posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego klasach IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013

doc
Europejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska

© Copyright 2006 by SP Tryńcza, all rights reserved! -- Design & Technology by Grzegorz Bursztyka