IP


Dokumenty

Dokumenty Otwórz

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA KANTEGO Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI W TRYŃCZY REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

pdf

Propozycje tematów projektów edukacyjnych do realizacji w Gimnazjum im. św. Jana Kantego w Tryńczy w roku szkolnym 2016/17

pdf

Plan pracy Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. św. Jana Kantego w Tryńczy Rok szkolny 2016/2017

pdf

Aktualizacja Szkolnego Zestawu Programów Nauczania dla I etapu edukacyjnego: kl. I-III. 2014/2015

doc

Koncepcja Pracy Zespołu Szkół w Tryńczy

pdf

Statut Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy

pdf

Program Wychowawczy Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Tryńczy Rok szkolny 2016/2017

pdf

Program Wychowawczy Zespołu Szkół Gimnazjum im. św. Jana Kantego w Tryńczy Rok szkolny 2016/2017

pdf

Szkolny Program Profilakyki w Zespole Szkół Gimnazjum im. św. Jana Kantego w Tryńczy na lata 2016/2019

pdf

Szkolny Program Profilakyki w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Tryńczy na lata 2016/2019

pdf
Dla nauczycieli Otwórz

Roczne sprawozdanie klasyfikacyjne IV-VIII i III gim rok szkolny 2018/2019

doc

Sprawozdanie roczne z pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej za drugie półrocze roku szkolnego 2018/2019

doc

Śródroczne sprawozdanie klasyfikacyjne IV-VIII i III rok szkolny 2018/2019

doc

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej za pierwsze półrocze roku szkolnego 2018/2019

doc

Śródroczne sprawozdanie klasyfikacyjne I-III rok szkolny 2018/2019

doc

SPRAWOZDANIE Z KLASYFIKACJI ZA ROK SZKOLNY 2016/2017 - KLASY IV- VI SP, I-III G

doc

SPRAWOZDANIE Z KLASYFIKACJI ZA ROK SZKOLNY 2016/2017 - KLASY I-III SP

doc

Sprawozdanie roczne z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej rok szkolny 2017/2018

doc

Roczne sprawozdanie klasyfikacyjne I-III rok szkolny 2017/2018

doc

Roczne sprawozdanie klasyfikacyjne IV-VII i II-III rok szkolny 2017/2018

doc
Europejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska

© Copyright 2006 by SP Tryńcza, all rights reserved! -- Design & Technology Grzegorz Bursztyka by Anita Wojtas