IP


Aktualności

KOLEJNY RAZ POMAGAMY BEZDOMNYM ZWIERZAKOM

15.11.2019

Schronisko to miejsce, w którym każdy niechciany piesek i kotek znajdzie ciepły kąt i pełną miskę. W ramach wizyty w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach przekazaliśmy karmę. Zbiórka taka zaszczepić ma w uczniach jak najwięcej pozytywnych wartości, uwrażliwić na nieszczęścia i wpoić chęć niesienia pomocy potrzebującym, uczyć przyjaznego stosunku do wszystkich zwierząt: tych, które są w naszych domach i tych, dla których domem jest niestety schronisko.
Rozmawialiśmy też z pracownikami schroniska, którzy na co dzień pomagają zwierzętom: karmią, sprzątają i wyprowadzają na spacer. Pracownicy na profilu schroniska wystawiają zdjęcia psów i kotów. Po wybraniu zwierzaka przez Internet można do schroniska przyjechać i poznać go osobiście. Zachęcamy. To była bardzo poruszająca wycieczka. Wyżej opisane działania zapewne przyniosły schronisku wsparcie, a uczniom wiele radości i satysfakcji.


Adam Kulpa


GaleriaW stadninie koni

15.11.2019

15 listopada uczniowie klasy III b wyjechali na wycieczkę do stadniny koni w Wierzawicach. Temat zajęć związany był w tematem lekcji „W stadninie koni”. Wspólnie spędziły tam niezapomniane chwile. Dzieci wzbogaciły słownictwo dotyczące jeździectwa oraz samego konia. Nasi wychowankowie mieli możliwość skorzystać, pierwszy raz w swoim życiu, z lekcji jazdy konnej pod okiem instruktora. „Zaszczepić w dziecku pasję można tylko w jeden sposób, pokazując mu co kochasz.” Być może wycieczka do stadniny spowoduje, że nasi uczniowie zechcą kontynuować naukę jazdy konnej i spośród nich wyrośnie zawodowy dżokej lub amazonka.

Po wrażeniach jeździeckich przyszła pora na wspólne pieczenie kiełbasek. Dzieci były bardzo zadowolone z dzisiejszej lekcji w terenie. Ten dzień pozostanie na pewno na długo w ich pamięci.


Magdalena Młynarska

GaleriaSzkolenie nauczycieli ,,Szkoła widzi i reaguje”

15.11.2019

Co roku przez pierwsze dni listopada na całym świecie mówi się o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie i wolności. W Polsce od kilku lat jest organizowana pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej Kampania Społeczna ,,19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Tryńczy zadeklarowała swój udział w Kampanii, której celem jest budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy i wyposażenie nauczycieli w wiedzę oraz narzędzia niezbędne do właściwego reagowania na przemoc dzieci i młodzieży, a także wskazanie możliwości szukania dla nich pomocy.

W związku z powyższym w dniu 14 listopada br. odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej naszej szkoły pod hasłem ,,Szkoła widzi i reaguje”. Szkolenie przeprowadziły: Pani Agata Kukulska – Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Przeworsku; Pani Aneta Gierczak – kurator zawodowy oraz Pani Agata Łaskarzewska z pionu rodzinnego. Podczas spotkania zostały szczegółowo omówione następujące problemy: czym charakteryzuje się przemoc w rodzinie; definicja przemocy wobec dzieci, jej rodzaje i skutki; charakterystyczne objawy krzywdzenia występujące u dzieci; rola szkoły w przeciwdziałaniu przemocy; podstawowe zadania szkoły w tym zakresie. Zostały także zaprezentowane i opisane typowe narzędzia służące do przeprowadzenia diagnoz. Ponadto nauczyciele zostali zapoznani z procedurą ,,Niebieskie Karty”, które mogą być zakładane przez pracowników szkół i placówek oświatowych. Omówiono schemat oraz 9 kroków postępowania, tzw. interwencja szkolna. Wyposażeni w niezbędną wiedzę nauczyciele będą zwracać szczególną uwagę na zdrowy i bezpieczny rozwój naszych uczniów w środowisku rodzinnym.

Zygmunt Kulpa

GaleriaStop przemocy

13.11.2019

13 listopada odbyło się spotkanie uczniów kl. IV-VIII z kuratorem – specjalistą od spraw nieletnich Leszkiem Nabrzeżnym, kurator – specjalistą od spraw karnych Iwoną Godlewską oraz asystentem prewencji ruchu drogowego KP w Przeworsku aspirantem Mariuszem Czyrnym. Tematem spotkania było przeciwdziałanie szeroko rozumianej przemocy.
Pan aspirant wyjaśnił uczniom jaka może być odpowiedzialność prawna małoletnich oraz jakie konsekwencje grożą im oraz ich rodzicom za łamanie praw społecznych lub za popełnienie przez nich czynów karalnych. Zostały również wymienione sposoby w jakie może zareagować sąd rodzinny, który jest każdorazowo informowany o wszelkich interwencjach policji z udziałem nieletnich. Uczniowie zostali również pouczeni o możliwych skutkach niebezpiecznych zabaw na terenie szkoły lub poza nią. W dalszej kolejności wspomniano o portalach społecznościowych, na których często dochodzi do publikowania zdjęć bez zgody autora oraz umieszczania obraźliwych komentarzy. Bardzo niebezpieczne mogą też okazać się kontakty z osobami podającymi fałszywe dane. Pan kurator zaakcentował, że przemoc może być nie tylko fizyczna ale też psychiczna. Zapewnił, że osoby narażone na przejawy przemocy zarówno ze strony rówieśników jak i przemocy domowej mogą liczyć na pomoc i wsparcie. Należy tylko powiadomić o takim fakcie rodziców, nauczycieli lub policję. Pani kurator, która zajmuje się osobami skazanymi, wymieniła sposoby karania sprawców przestępstw.
Spotkanie było bardzo ciekawe, uczniowie chętnie zadawali pytania i zainicjowali dyskusję. Przeciwdziałanie przemocy obecnej we wielu sferach naszego życia jest niezwykle istotną kwestią i należy stale uświadamiać dzieci i młodzież o konsekwencjach jej stosowania.


Natalia Kuśnierz


GaleriaŁańcuch dobra

13.11.2019

Szkoła w Tryńczy przyłączyła się do drugiej edycji akcji: „Łańcuch Dobra”, która jest powiązana z biciem rekordu długości łańcucha choinkowego z papieru, osiągniętego podczas I edycji akcji, czyli długości 111 km 119 m 57 cm, na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dzieci UMB.
Idea bicia rekordu to zadanie symboliczne - ma pokazać dzieciom z dystrofią, że nie są samotne w swojej chorobie, że jest ogrom ludzi o wielkich sercach, którzy są z nimi, którzy wierzą w nich, są dla nich wsparciem i którzy też podejmują trud walki, może nie z nieuleczalną chorobą, ale z dużym wyzwaniem, jakim jest stworzenie możliwie jak najdłuższego łańcucha - w ten sposób chcemy dać im sygnał, że jak nam uda się zmobilizować dużo osób do zrobienia długiego łańcucha, to oni dadzą radę walczyć z chorobą.


A oto pierwsze prace naszych uczniów, mamy już 32 metry 60 centymetrów długości.


Czekamy na kolejne części łańcucha.


Anita Rzeczyca


GaleriaIV BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

12.11.2019

W ramach akcji CAŁA GMINA BIEGA uczniowie Szkoły Podstawowej w Tryńczy wzięli udział w
IV Gminnym Biegu Niepodległości który odbył się 12 listopada o godz. 11.00 przy SP w Gorzycach.
Wyniki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

Dziewczęta klasa 0 150m
1 HOJŁO ALEKSANDRA - GORZYCE
2 WRÓBEL KORNELIA - GORZYCE
3 WIELGOS JOANNA - UBIESZYN

Chłopcy klasa 0 150m
1 KROKOS MIŁOSZ - UBIESZYN
2 SOSNOWY KACPER - GORZYCE
3 SROKA SZYMON - GORZYCE

Dziewczęta 2011-2012 200m
1 SOSNOWY ZUZANNA - TRYŃCZA
2 GRABOWSKA ELIZA - GORZYCE
3 WIELGOS MAŁGORZATA - UBIESZYN

Chłopcy 2011- 2012 200m
1 WOJTAS PATRYK - GNIEWCZYNA
2 WIERZBICKI HUBERT - UBIESZYN
3 ŚLIWA JAKUB - GORZYCE

Dziewczęta 2009 – 2010 500m
1 MAZUR OLIWIA - GORZYCE
2 KUBECKA MICHALINA - TRYŃCZA
3 SOSNOWY MAJA - TRYŃCZA

Chłopcy 2009 – 2010 600m
1 TUREK WOJCIECH - GORZYCE
2 KRAJEWSKI WOJCIECH - TRYŃCZA
3 MANOWIEC MIKOŁAJ - TRYŃCZA

Dziewczęta 2007 – 2008 600m
1 MANOWIEC SARA - TRYŃCZA
2 SURA IZABELA - GNIEWCZYNA
3 JUŻYNIEC MONIKA - GNIEWCZYNA

Chłopcy 2007 – 2008 600m
1 KRUPA ROBERT - TRYŃCZA
2 STĘCHŁY RADOSŁAW - GNIEWCZYNA
3 PIENIĄŻEK KRYSTIAN - GNIEWCZYNA
Dziewczęta 2005 – 2006 800m
1 MAZUR KAMILA - TRYŃCZA
2 KUZIAK KATARZYNA - TRYŃCZA
3 PILEK WIKTORIA - GNIEWCZYNA

Chłopcy 2005 – 2006 800m
1 JAKUBIEC HUBERT - TRYŃCZA
2 JONIEC WIKTOR - GNIEWCZYNA
3 DŁUGOŃ KACPER - TRYŃCZA

Nasza szkoła w tym zestawieniu zdobyła 11 miejsc medalowych. Wszystkim uczestnikom biegu bardzo gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, a w szczególności najmłodszym biegaczkom i biegaczom.


Adam Kulpa


Galeria11 listopada w parafii św. Kazimierza w Tryńczy

12.11.2019

„ Dzisiaj wielka jest rocznica
- jedenasty listopada!
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
Hołd wdzięczności Polska składa.
Im to bowiem zawdzięczamy
wolność- polską mowę w szkole,
to, że tylko z kart historii
poznajemy dziś niewolę.
Uroczyście biją dzwony,
wszędzie flagi rozwinięto...
i me serce się raduje,
że obchodzę Polski Święto ”.

Tymi słowami uczniowie i absolwenci naszej szkoły rozpoczęli program słowno – muzyczny, który został zaprezentowany 11 listopada 2019 r. o godz. 16.30 w kościele parafialnym. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Utwory takie jak: „Ojczyzno ma”, „ Kto ty jesteś – Polak mały”, „ Jak długo w sercach naszych” czy „Biały krzyż” nie tylko wzruszały, ale też skłaniały do zastanowienia nad tym, jakie znaczenie mają dziś dla nas takie pojęcia jak ojczyzna, wolność i patriotyzm. Uroczystą oprawę dla tego święta tworzyła też dekoracja patriotyczna upamiętniająca Święto Niepodległości. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. Warto przypomnieć jeszcze słowa św. Jana Pawła II dotyczące patriotyzmu „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania”.


s. Anna Macina

Galeria101. rocznica odzyskania niepodległości

08.11.2019

Nasza szkoła przybrała odświętny wygląd. Pięknie udekorowane klasy świadczą o zbliżającym się Narodowym Święcie Niepodległości. Nauczyciele i wychowawcy podjęli wiele działań, aby uzmysłowić uczniom wagę tego święta i znaczenie dla każdego Polaka. Dzieci przedszkolne nauczyły się recytować wiersz W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka” oraz śpiewać hymn państwowy i „Rotę”. Wysłuchały też pogadanki na temat „Czym jest dla nas Święto Niepodległości”. Wychowawcy kl. I – III również w zrozumiały sposób przybliżyli uczniom znaczenie tego święta, zapoznali z sylwetką J. Piłsudskiego, utrwalali śpiew hymnu państwowego oraz uczyli piosenek patriotycznych. Poza tym dzieci kolorowały godło Polski, flagę państwową, układały puzzle dotyczące symboli narodowych i wykonywały pracę plastyczną „Godło Polski”. Uczniowie mieli też możliwość spotkać się z mieszkanką Tryńczy, panią Marią Kubecką i wysłuchać jej ciekawych wspomnień związanych z II wojną światową. Była to żywa lekcja historii. Zarówno uczniowie młodsi, jak i uczniowie kl. IV – VIII obejrzeli prezentacje multimedialne na temat odzyskania niepodległości oraz poznali bohaterów narodowych, twórców niepodległej Polski. Oprócz tego uczniowie kl. IV – VIII włączyli się do rozmów na temat „Drogi Polaków do odzyskania niepodległości” i dyskusji „Jak postrzegamy Polskę? Czy jest dla nas czymś zwyczajnym, codziennym, czy jest dla nas wielką wartością, wielkim skarbem?”. Uczniowie układali puzzle historyczne, samodzielnie przygotowywali gazetki ścienne, referaty o Święcie Niepodległości w których odwoływali się do tekstów literackich o charakterze patriotycznym oraz przedstawiali sylwetki wielkich Polaków. Uczniowie uczyli się też na czym polega patriotyzm w dzisiejszych czasach. W klasach rozbrzmiewały piosenki patriotyczne, takie jak: „Wojenko”, „Przybyli ułani”, „My, Pierwsza Brygada”, „Szara piechota”, „O mój rozmarynie”, „Białe róże”. Śpiewano też hymn Polski i „Rotę”.
8 listopada w hali sportowej odbył się uroczysty apel z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Swoją obecnością zaszczyciła nas pani Maria Kubecka, którą pani dyrektor w imieniu wszystkich serdecznie powitała. Jak wspomniała pani dyrektor Elżbieta Kubrak poprzez śpiew hymnu narodowego oraz pieśni patriotycznych chcielibyśmy oddać cześć naszym przodkom, którzy walczyli i umierali, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju. Na tle barw narodowych oraz znaczących dat w życiu narodu zaproszony gość, nauczyciele i uczniowie w odświętnych strojach zaśpiewali „Mazurek Dąbrowskiego”, „Rotę” i piosenki, które towarzyszyły Polakom przez 123 lata niewoli i podtrzymywały ich na duchu.


Lucyna Czeszyk


Galeria„Opowiem Ci o wolnej Polsce”…wspomnienia pani Marii Kubeckiej

08.11.2019

W piątek, 08 października gościem uczniów SP w Tryńczy była pani Maria Kubecka, która opowiedziała uczniom klasy III b o trudnych doświadczeniach z czasów II wojny światowej. Lata młodości pani Marii przypadły na czas okupacji hitlerowskiej, co wywarło ogromny wpływ na jej dalsze życie. Okres wojny pani Maria pamięta wyrywkowo, była wówczas kilkuletnim dzieckiem. Najbardziej utkwił jej w pamięci strach przed grasującymi banderowcami, którzy mordowali ludzi i zabierali wszystko, co mogli. Pani Maria odpowiedziała o palących się domach w Tryńczy oraz Ubieszynie. Lata szkolne to były bardzo ciężkie czas, najpierw nauka w starej części naszej szkoły a później w prywatnych domach. Dzieci po lekcjach wypuszczane były pojedynczo dla bezpieczeństwa a żołnierzom musiały się kłaniać w języku niemieckim. Uświadamiała dzieciom, że teraz mają wszystko, a wtedy brakowało nawet łatki, by załatać dziurę w jedynych spodniach. Często pytała dzieci czy wiedzą co to jest głód i chłód? Dzieci doceniły to, że żyją w wolnej Polsce. Na koniec otrzymały od naszego gościa „paputki” ze słodyczami. Razem z panią Marią uczniowie śpiewali patriotyczne piosenki a niektórzy uczniowie podsumowali, że niektóre są bardzo wzruszające np. „Rozkwitają pąki białych róż”.
Spotkanie było nie tylko wspaniałą lekcją historii, ale także miejscem dyskusji o człowieku, przemijaniu i wartościach.


Magdalena Młynarska


Konkurs na najpiękniejszy różaniec - rozstrzygnięcie

08.11.2019

W październiku uczniowie naszej szkoły z klas I, II, III wzięli udział w konkursie na Najpiękniejszy Różaniec z darów jesieni. Celem konkursu była promocja modlitwy różańcowej w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz budowanie więzi w rodzinie poprzez tzw. „ twórczość” rodzinną. Wpłynęło 27 prac. Wszystkie prace zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu. Gratulujemy pięknych prac. Komisja oceniająca prace konkursowe miała bardzo trudne zadanie, jednak wyłoniła zwycięzców: Miejsce I
1. Wojciech Krajewski kl. III a
2. Madzia Posala III b
3. Katarzyna Matyja III a
4. Wiktor Konieczny III a
5. Filip Hojło kl. I
6. Jan Manowiec kl. II
7. Julia Matyja kl. I
8. Karol Jasz kl. I
Miejsce II
1. Kamil Kuca kl. I
2. Marcelina Grunt kl. I
3. Martyna Smagała kl. II
4. Lena Młynarska kl. II
5. Aleksander Pigan kl. III a
6. Wojciech Mach kl. III a
7. Milena Panek kl. III a
8. Paulina Karaś kl. III b
Miejsce III
1. Apolonia Cebula kl. I
2. Patryk Rak kl. I
3. Michał Mach kl. I
4. Milena Konieczny kl. II
5. Karolina Masinowić kl. II
6. Tymoteusz Hojło kl. III a
7. Ksawera Krupa kl. II
8. Karol Pokrywka kl. II
9. Konrad Mach kl. III a
10. Tomasz Brodowicz kl. III b
11. Bartłomiej Dołęga kl. III b
Wszystkim dzieciom wręczono pamiątkowe dyplomy, nagrody i słodki upominek. Jeszcze raz bardzo dziękujemy rodzicom i dzieciom za udział w konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji za rok.


S. Anna Macina


GaleriaPrzedszkolaki w bibliotece

06.11.2019

6 listopada bibliotekę szkolną odwiedziły dzieci przedszkolne wraz z wychowawczynią. Przedszkolaki chętnie odpowiadały na pytania i zagadki, z uwagą słuchały bajki "Pan Maluśkiewicz i wieloryb" oraz zainteresowały się księgozbiorem biblioteki. Ponieważ w bibliotece trwa kiermasz książek dzieci wybrały bajki oraz książki o tematyce im bliskiej np. sportowej, przyrodniczej, które rodzice chętnie kupili.


Lucyna Czeszyk


GaleriaPorządkowanie grobów

31.10.2019

Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wybrali się na cmentarz w Tryńczy, Wólce Małkowej, Wólce Ogryzkowej oraz Głogowcu . Okres przed Dniem Wszystkich Świętych to odpowiedni moment na wspomnienie tych, którzy odeszli od nas, czas na rozmowy dotyczące szacunku dla zmarłych. Wyjście poprzedziła akcja zbiórki zniczy i kwiatów przez wychowawców, a także rozmowa dotycząca odpowiedniego zachowania się na cmentarzu.
W drodze na cmentarz uczniowie zapalili znicz pod pomnikiem naszego patrona św.Jana Kantego. Uczniowie posprzątali groby, mogiły, zapalili znicze i złożyli kwiaty. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłych. W ciszy i powadze oddaliśmy cześć wszystkim zmarłym z naszej gminy.


Magdalena Młynarska


GaleriaPAMIĘTAMY O POLEGŁYCH ŻOŁNIERZACH

31.10.2019

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych uczniowie naszej szkoły w dniu 28.10.2019r. uporządkowali groby poległych żołnierzy podczas wojny. Uczniowie także zapalili znicze. Wykonane prace świadczą o tym, że młodzież wychowana w duchu patriotyzmu pamięta o Polakach poległych w obronie ojczyzny.


Adam Kulpa


GaleriaDzieło literackie i jego adaptacja sceniczna. Uczniowie w teatrze.

31.10.2019

Dnia 28 października 2019 r. w MDK w Jarosławiu uczniowie klasy VII i VIII naszej szkoły mieli okazję obejrzeć klasyczną inscenizację cz. II Dziadów Adama Mickiewicza. Spektakl TEATRU CRACOVIA był przygotowany pod kątem obowiązkowej lektury szkoły podstawowej, ale dla większej przejrzystości wzbogacony o fragmenty pozostałych części Dziadów (głównie cz. IV). Reżyserem i scenografem spektaklu była Anna Kasprzyk, a obsadę stanowili znakomici aktorzy TEATRU CRACOVIA. II cz. Dziadów to niezwykły obrzęd, tajemniczy rytuał, w którym żywi nawiązują kontakt z umarłymi. Świat realny przenika i zespala się ze światem nadzmysłowym. Aktorzy bardzo dobrze odegrali swoje role. Snujący się dym na scenie i widowni wprowadzał widzów w nastrój tajemniczości, stroje aktorów oddawały klimat dawnych czasów, a świetna muzyka o zabarwieniu etnicznym oddawała nastrój starego obrzędu litewskiego, dopełniała grozę i tajemniczość. Przedstawienie przebiegało w niesamowitej scenerii. Celem wyjazdu uczniów do teatru było przede wszystkim rozwijanie umiejętności świadomego uczestnictwa w kulturze (zgodnie z podstawą programową) oraz możliwość porównania dzieła literackiego z jego adaptacją sceniczną.

Zygmunt Kulpa


Wszystkie aktualnościEuropejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska

© Copyright 2006 by SP Tryńcza, all rights reserved! -- Design & Technology Grzegorz Bursztyka by Anita Wojtas