IPFilm - "Nasza szkoła zawsze na topie"

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Tryńczy na rok szkolny 2015/2016
Aktualności

OGŁOSZENIE - rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

28.08.2015

Dyrekcja Zespołu Szkół w Tryńczy informuje, iż w dniu rozpoczęcia roku szkolnego tj. 01 września 2015 r. zbiórka uczniów na placu szkolnym odbędzie się o godz. 830.
Wyjście do Kościoła na Mszę Św. nastąpi o godz. 845.
Autobus dowożący uczniów z Ubieszyna, Głogowca i Wólki Małkowej odjedzie w wyznaczonych miejscach
o następujących godzinach:

1. UBIESZYN – KÓŁKO ROLNICZE 8:15
2. UBIESZYN – SZKOŁA 8:17
3. GŁOGOWIEC – KOŚCIÓŁ 8:20
4. GŁOGOWIEC – SZKOŁA 8:22
5. GŁOGOWIEC – SKLEP 8:25
6. WÓLKA MAŁKOWA – PRZYSTANEK PKS 8:30


Rządowy program pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna”

28.08.2015Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015

29.06.2015

„Tyle było dni do utraty sił,
Do utraty tchu tyle było chwil…”

Słowami tej piosenki 26 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2014/2015. Ten moment był szczególnie ważny dla uczniów klasy III gimnazjum, którzy kończąc naukę w naszej szkole, wkroczyli śmiało w nowy etap swojego życia.

Ostatni dzień roku szkolnego rozpoczęliśmy uczestnictwem w uroczystej Mszy św. uatrakcyjnionej występem scholi.

O godzinie 10:00 po odśpiewaniu hymnu szkolnego głos zabrał Pan dyrektor Zygmunt Kulpa, który po serdecznym przywitaniu wszystkich zebranych, wygłosił mowę podsumowującą miniony rok szkolny, a w szczególności swoje słowa skierował do absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej.

W dalszej części odbyło się pożegnanie uczniów klasy VI szkoły podstawowej, którzy będą kontynuować naukę w Gimnazjum im. św. Jana Kantego oraz tradycyjnie pożegnano uczniów klasy III gimnazjum.

Głos zabrał również przewodniczący Rady Rodziców Pan Stanisław Wielgos.

Następnie miało miejsce uroczyste wręczanie świadectw z wyróżnieniem, dyplomów i nagród książkowych dla uczniów oraz podziękowań dla rodziców, za owocną współpracę ze szkołą.

Mamy nadzieję, że pogodny nastrój, który zapanował na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2014/15 przeniesie się na czas wakacyjny.

GaleriaInformacje dla uczniów i rodziców

25.06.2015

Nowe przepisy dotyczące ważności legitymacji szkolnych.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014, do wzorów legitymacji uczniowskich został wprowadzony nr PESEL. Legitymacje szkolne wydane wg dotychczasowych wzorów zachowują swoją ważność pod warunkiem, że na drugiej stronie legitymacji zostanie wpisany odręcznie PESEL. Wpisu nie może dokonać uczeń lub rodzic, wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły. Wpisany numer PESEL musi zostać również opatrzony małą pieczęcią szkoły. Legitymacje bez wpisanego numeru PESEL bądź numeru innego dokumentu tożsamości (paszportu) będą traktowane jako nieważne i nie uprawniające do ulgowych przejazdów.

Dlatego zachęcamy wszystkich uczniów i rodziców do zgłaszania się do Sekretariatu, w celu wpisania numeru PESEL na legitymacji. Proszę nie zwlekać i zadbać o wpis przed wakacjami, ponieważ brak wpisu oznacza utratę prawa do ulgowego przejazdu środkami komunikacji, jak również do zakupu ulgotych biletów do kina, muzeów itp.


Podziękowanie dla naszej szkoły od rodziców Szymona

25.06.2015Z pomocą ofiarom wojen i kataklizmów

25.06.2015

Nasza szkoła wsparła Polską Akcję Humanitarną poprzez sprzedaż opasek „Niosę Pomoc”. Zebraliśmy 150 zł, które zostały przesłane do Stowarzyszenia PAH. Dziękujemy wszystkim, którzy kupili opaski.

Lucyna Czeszyk


STYPENDIA WÓJTA GMINY TRYŃCZA

25.06.2015

Koniec II półrocza to jak co roku czas podsumowań. 24 czerwca br., podczas VII zwyczajnej sesji Rady Gminy Tryńcza, w hali sportowej przy Zespole Szkół w Tryńczy Wójt Gminy - Ryszard Jędruch nagrodził najlepszych i najbardziej wytrwałych uczniów naszych szkół, przyznając im stypendium za wyniki w nauce.

W II semestrze roku szkolnego 2014/2015 mamy 130 stypendystów, w tym: 72 ze szkół podstawowych (z Tryńczy 13, Gniewczyny Łańcuckiej 37, Gorzyc 7, Ubieszyna 11, Jagiełły 4), 58 z gimnazjów (z Tryńczy 18, Gniewczyny Łańcuckiej 31, Gorzyc 9).

Pamiątkowe dyplomy wręczyli: Wójt Gminy - Ryszard Jędruch, Marszałek Województwa Podkarpackiego – Lucjan Kuźniar, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Tomasz Bury, Przewodniczący Rady Gminy Tryńcza – Stanisław Wielgos oraz dyrektorzy szkół.

Gratulujemy wysokich wyników w nauce oraz życzymy udanego wypoczynku!

GaleriaVIII Karpackie Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży

23.06.2015

Dnia 25 maja 2015r. w Centrum Kulturalnym w Przemyślu odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej VIII Karpackiego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży.

Konkurs ma zasięg międzynarodowy ( Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry, Ukraina). Za każdym razem odbywa się w innym kraju. W tym roku gospodarzem jest Polska i miasto Przemyśl.

W finale konkursu znalazły się prace graficzne naszych gimnazjalistów ( wykonane w technice linorytu) autorstwa: Konstancji Kuczek, Szymona Krupy oraz Wiktorii Nagórnej.

Opiekunem młodych artystów jest pani Kinga Manowiec.

Uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy odbędzie się 27 czerwca 2015r. w Galerii 12 w Centrum Kulturalnym w Przemyślu.


Kopciuszek XXI wieku

23.06.2015

Uczniowie klasy IV zaprezentowali swoją pracę w kole teatralnym, wystawiając 19.06 przedstawienie "Kopciuszek XXI w.". Nowa wersja znanej baśni, gdzie oprócz recytacji był śpiew i taniec, spotkała się z życzliwym przyjęciem przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej.

Galeria


Lucyna Czeszyk


Powiatowy Konkurs Plastyczny „Piękno wokół nas”

23.06.2015

W dniu 27 maja w Zespole Szkół w Gniewczynie miało miejsce, wręczenie nagród w powiatowym konkursie plastycznym „ Piękno wokół nas”. Wśród laureatów znalazł się uczeń naszej szkoły Ernest Półćwiartek, który w kategorii klas gimnazjalnych otrzymał I nagrodę . Podczas uroczystości, można było obejrzeć prace uczestników konkursu oraz wysłuchać koncertu wokalno-instrumentalnego w wykonaniu uczennic tamtejszej szkoły .Po zakończeniu części oficjalnej, uczniowie oraz ich opiekunowie zostali zaproszeni na symboliczny poczęstunek.


Profilaktyka Uzależnień

18.06.2015

Od marca br. uczniowie Zespołu Szkół w Tryńczy pod opieką nauczycielek: Alicji Garbaty, Lucyny Myłek, Ewy Szeli i Anny Walkiewicz, realizują przy wsparciu finansowym z GOPS w Tryńczy, program „Profilaktyki uzależnień”.

Program ten podyktowany jest troską o dobro naszych uczniów, którym chcemy pomóc ustrzec się przed uzależnieniami i wynikającymi z nich konsekwencjami. Zależy nam na tym, aby żaden uczeń nie padł ofiarą własnej naiwności, braku krytycyzmu w myśleniu, niewiedzy o skutkach palenia, picia, zażywania narkotyków, czy też nadmiernego spędzania czasu przed komputerem. Aby nie próbował topić problemów lub nudy w alkoholu, uciekać od tego co trudne w narkotyki, „nie szpanował” paleniem papierosów.

Głównym założeniem programu jest promocja zdrowego, aktywnego i społecznie akceptowanego stylu życia oraz nauka właściwych postaw wobec własnej osoby, własnych problemów, indywidualnych kontaktów z jednostkami i grupą społeczną.

Realizacja programu pozwoli kształtować u dzieci i młodzieży postawy prozdrowotne i prospołeczne. Nauczy podejmować świadome decyzje, oparte na wiedzy i zrozumieniu problemu, pomoże wzmocnić wiarę w siebie i poczucie własnej wartości. Ponadto ukierunkuje ucznia w jego dążeniach, pomoże zbudować właściwą hierarchię wartości, nauczy poszanowania dla potrzeb drugiego człowieka z jednoczesnym poszanowaniem własnych praw. Program ma pomóc uczniowi odnaleźć się i nauczyć go radzić sobie w trudnej dla niego rzeczywistości.

Spotkania nasi uczniowie rozpoczęli od zajęć teoretycznych dotyczących szkodliwości alkoholu, papierosów, narkotyków, a także uzależnienia od Internetu. Drugi etap programu to aktywizacja dzieci i młodzieży. W związku z tym uczestniczyliśmy w wyjeździe na pływalnię do Jarosławia, w strugach deszczu ćwiczyliśmy formę i wytrwałość podczas marszu Nordic Walking, sprawdziliśmy nasze talenty kulinarne podczas warsztatów, na których lepiliśmy pierogi i przygotowywaliśmy zapiekanki, obejrzeliśmy niezwykłe widowisko baletowe pt. „Myj-Do-Dziur” w Filharmonii rzeszowskiej. Ale to jeszcze nie wszystko, początek wakacji to najlepsza pora, aby zakończyć program, ponownym wyjazdem na basen lub do kina, na który uczniowie już czekają z niecierpliwością. Ogółem program ten obejmuje ponad 30 godzin, zajęć aktywizujących i teoretycznych, które realizowane są przez nauczycielki w ramach wolontariatu.

Bardzo dziękujemy za wsparcie i pomoc w realizacji programu Pani Marzenie Rydzik dyrektor G.B.P. w Tryńczy oraz paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Tryńczy.

Anna Walkiewicz

GaleriaDzień Mamy i Taty

18.06.2015

„Szczęście rodzinne jest największą radością na świecie. Świadomość, że zawsze jest ktoś, kto się o nas troszczy, jest skarbem nieporównywalnym z innymi. Miłość rodziców sprawia, że życie jest piękne…”

17 czerwca odbyła się w naszej szkole uroczystość związana z obchodami Dnia Mamy i Taty. Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I –III przygotowali dla rodziców bogaty program artystyczny. Wśród piosenek, wierszy i życzeń znalazły się również piękne tańce: polonez z filmu „Pan Tadeusz” oraz dwa tańce ludowe –„Kozirajka” i „Poczkaj, poczkaj”. Miłą niespodzianką okazała się bajka pt.„Kot w butach”, przygotowana przez dzieci z oddziału przedszkolnego, która dostarczyła zebranym gościom wielu powodów do radości i wzruszeń. Spotkanie zakończyły słowa skierowane do rodziców przez Pana Dyrektora Zygmunta Kulpę, który podziękował za trud włożony w wychowanie dzieci.

Po części artystycznej dzieci wręczyły rodzicom własnoręcznie wykonane laurki oraz drobne upominki.

Joanna Buszta

GaleriaAkcja Sprzątanie Świata 2015

18.06.2015

Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą 22 już akcji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych (w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami.
Uczniowie naszej szkoły, jak co roku, wyruszyli do wyznaczonych rejonów, aby posprzątać najbliższe środowisko. Uczniowie wraz z opiekunami sprzątali lasy, okolice stadionów i Wisłoka a także bliższe i dalsze okolice szkół.

Czyste lasy to kwestia dobrego wychowania i szacunku dla otaczającego świata!

Worki do selektywnej zbiórki dostarczyła firma Stare Miasto – Park, za co dziękujemy.

GaleriaWszystkie aktualnościEuropejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska

© Copyright 2006 by ZS Tryńcza, all rights reserved! -- Design & Technology by Grzegorz Bursztyka